De gemeente Bribi is een gepassioneerde kerk in Almere Muziekwijk. We geloven in de liefde en de  genade van God de Vader in zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.   

Ons doel is de Here Jezus steeds beter te leren kennen en te volgen. Dit doen we als community met elkaar en door onderwijs, gebed, worship en verschillende andere activiteiten. 

Iedereen is welkom bij ons, ongeacht afkomst of culturele achtergrond en we kunnen met recht een multiculturele gemeente worden genoemd. Onze leden komen dan ook uit uiteenlopende landen en continenten.

Graag verwelkomen we u tijdens één van onze diensten!